SOUTĚŽ S UP NETWORK!


PRAVIDLA A STATUT SOUTĚŽE POLEŤ S UPKEM!
V Praze dne 1.6.2017
Společnost EFB NETWORK, s.r.o., se sídlem V Oblouku 114, 251 01 Čestlice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C270053, IČO: 057 48 208, DIČ: 05748208, IČ DPH: CZ05748208, provozovatel televizního vysílání programu UP NETWORK, vyhlašují následující soutěž s názvem „POLEŤ S UPKEM“ (dále jen „Soutěž“).

Soutěž bude vyhlášena ve spotech obsahujících základní informace o Soutěži, které budou vysílány na programu UP NETWORK a dále na sociálních sítích provozovaných Pořadatelem v době od 1. 6. 2017 do data určeného Pořadateli. Místo konání soutěže je Česká a Slovenská republika.

Principem soutěže je správně odpovědět na soutěžní otázku uveřejňovanou ve spotu ve vysílání UP NETWORK nebo na sociálních sítích provozovyných organizátorem soutěže, a to prostřednictvím zaslané SMS zprávy. Správné odpovědi jsou zařazené do slosování o příslušnou výhru v daném soutěžním kole trvajícím dva týdny vždy od čtvrtka do středu následující o 13 dní (dále jen soutěžní kolo).

Organizátor si vyhrazuje právo v případě změny výhry délku trvání soutěže změnit nebo posunout terním losování výherců.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která v době odeslání soutěžní SMS dovrší 18 let věku. Osoba mladší než 18 let se do Soutěže zapojit, ale musí být oprávněná k právním úkonům vyplývajícím ze Soutěže, přiměřeným jeho rozumové vyspělosti, avšak při určitých právních úkonech vyplývajících z účasti v Soutěži (např. převzetí výhry, vzdání se výhry, souhlas se zpracováním osobních údajů, uveřejněním fotografie) musí být zastoupený svým zákonným zástupcem. Účastní v soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže uvedené v tomto statusu.  Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli nebo výrobní společnosti FBC Media s.r.o.,  Dvořákovo nábrežie 4D, 811 02 Bratislava, Slovenská republika a jejich rodinní příslušníci v první řadě.

Za platnou SMS správu se považuje zpráva se správnou odpovědí na soutěžní otázku připadající k danému soutěžnímu kolu. Zpráva musí být formulovaná ve tvaru: UP (mezera) A nebo B. Správně zadaný text je potřebné zaslat formou SMS v Čechách na číslo 876 52 a na Slovensku na číslo 6661. Cena potvrzené SMS je 13 Kč v Čechách a 0,500€ na Slovensku včetně DPH.  Počet soutěžních SMS není omezen.

Výhercem každého soutěžního kola se stává Účastník, který byl náhodným výberem vylosovám ze všech Účastníků, kteří v předchozích dvou týdnech zaslali platnou SMS zprávu se správnou odpovědí na soutěžní otázku připadající k danému soutěžnímu kolu. Všichni výherci budou uveřejněni na stránce www.up.network/vyhra nejpozději 7 dní po skončení soutěžního kola.

Výhrou v kolech jsou dvě letenky do economy class v rámci Evropy dle vlastního výběru. Dále roční předplatné časopisu Letectví a Kosmonautika, Modelář a pár kusů Modeláře Extra, půlroční předplatné časopisu Aerohobby a Ročenku vzdušných sil Armády ČR nebo SR.

Oznámení vylosovaných výherců soutěže o získání výhry probíhá telefonickým oznámením. Po vylosování výherců bude Organizátor kontaktovat výherce na telefonním čísle z jehož byla SMS odeslána. Organizátor si dohodne místo a způsob předání výhry. Podmínkou převzetí výhry je souhlas výherců se zvěřejněním osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, město a případně dohodnutá reportáž. Výherce, bude-li v souladu s výsledky Soutěže v Pořadu vyhlášen, bude kontaktován za účelem sjednání předání výhry na telefonní číslo, ze kterého byla zaslána soutěžní SMS. Výhru je třeba převzít do 30 dnů od vyhlášení výherce v místě určeném Pořadateli. Konkrétní termín a čas předání výhry bude sjednán mezi zástupcem Pořadatelů a výhercem Soutěže. Pokud výherce Soutěže z důvodů na jeho straně výhru v Soutěži v uvedené lhůtě nepřevezme, jeho nárok na předání výhry zaniká.

Výhry budou určené jednotlivě pro každé soutěžní kolo zvlášť (od 00:00 čtvrtka do 23:59 následující středy o 13 dní)

Účastníci Soutěže svou účastí v Soutěži, tj. zasláním soutěžní SMS, udělují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Pořadatelům souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci Soutěže pro vyhodnocení Soutěže a pro kontaktování za účelem sjednání předání výhry.

Pořadatelé si vyhrazují tato Pravidla Soutěže v průběhu Soutěže měnit způsobem nemajícím vliv na účastníky Soutěže a vyhrazují si Soutěž kdykoli v průběhu Soutěže zrušit, budou-li pro to existovat relevantní důvody.

Mgr. František Borovský
Eliška Borovská
 

Ringit - oblékni se do stylu