Contact us

FBC Media, s.r.o

IČO: 45 516 537

Dvořákovo nábrežie 4D
811 02 Bratislava
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 93383/B

E-mail: INFO@UP.NETWORK
Tel: +420 732 785 855


Contact us