Provozovatel webu

FBC Media, s.r.o

IČO: 45 516 537

Dvořákovo nábrežie 4D
811 02 Bratislava

 

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 93383/B

 

Dohled nad provozováním televizního vysílání provádí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2

 

EFB NETWORK, s.r.o.
V Oblouku 114
251 01 Čestlice

IČ 057 48 208
DIČ CZ 057 48 208

vedená u Městského soudu v Praze, C 270053